Хөхөө нуухгүй бол нүдээ нуухгүй ээ. Насанд хүрээгүй хүн үзэхийг хориглоно.