Шинэ коронавирусийн цар тахлаас сэргийлэх арга хэмжээг Засгийн газар 2020 оны нэгдүгээр сарын 27-ноос авч, хорио цээрийн дэглэмжд шилжсэн. Тэгвэл энэхүү арга хэмжээ нь бизнесийнхний 73 хувьд МАШ ИХ нөлөөлсөн бол 90 хувийнх нь орлогыг бууруулжээ. 

МҮХАҮТ-аас гуравдугаар сарын 3-наас хойш бизнес эрхлэгчдийн дунд ийнхүү гурав дуахь удаагаа судалгаа хийснээс хойш доор өөрчлөлтүүд гарсан байна. 

COVID-19 халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ бизнест нь хэрхэн нөлөөлсөн талаарх зураг

Орлогод нь нөлөөлөхгүй гэсэн хүлээллтэй байгаа нь бизнес эрхлэгчдийн 6%-ийг л эзэлж байна. 

Судалгаанд оролцсон бизнес эрхлэгчдийн 62 хувь нь өнгөрсөн хугацаанд зээл авахаар банканд хандсан ч 25 хувь нь л зээл авч чадсан байна.