Эмэгтэй хүн нүүрээ будахаараа өөртөө итгэлтэй болдог. Учрыг дараах харьцуулсан зургуудаас үзнэ үү. Нүүр будалт хүнийг ингэж өөрчилдөг байна.