Улаанбаатар хот дахь Гаалийн газарт гаалийн улсын байцаагчаар ажиллаж байсан Б Монгол Улсын хилээр импортлон оруулж ирсэн бараанд гаалийн хяналт, шалгалт явуулах албаны чиг үүргээ хэрэгжүүлэх явцдаа иргэн И-гээс  хахууль өгөхийг шаардсан байна. Эрүүгийн цагдаагийн албанаас түүний хэргийг шүүхэд шилжүүлэх хүсэлтэй байгаагаа прокурорт хүргүүлсэн байна.