Өнөөдрөөс эхлэн Оффицероос Таван шар хүртэлх автозамын нэгдүгээр эгнээг чөлөөлж, зөвхөн нийтийн тээвэр зорчихоор болсон. Энэ ажлыг хэрэгжүүлэхн үүднээс өглөөний 06:00 цагаас эхлэн нийт 327 цэг дээр, цагдаагийн 495 албан хаагч, 44 албаны автомашин, 17 ачигч, чирэгчтэйгээр ажиллаж эхэлжээ.

Мөн 14 авто тээврийн улсын байцаагч ажиллаж байна.