2023 оны хичээлийн жилээс сурагчид дөрвөн улирал хичээллэж эхэлсэн билээ. Энэ улиралд бага ангийн сурагчид найман долоо хоног, дунд ангийнхан есөн долоо хоног, ахлах ангийнхан 10 долоо хоног хичээллэх юм.

Иймд ЕБС-ийн сурагчдын амралтын хуваарийг танилцуулж байна.

  • I-II ангийн сурагчид зургаадугаар сарын 1-нд амарна
  • III-V ангийн сурагчид зургаадугаар сарын 8-нд амарна
  • VI-XII ангийн сурагчид зургаадугаар сарын 15-нд амарна.