Ачааны болон суудлын автомашины импортын товч мэдээллийг Гаалийн Ерөнхий Газраас танилцууллаа. 

Энэ он гарснаас хойш тавдугаар сарын 27-ныг хүртэл 49,267 ширхэг суудлын автомашиныг импортолжээ. Үүнийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 2.1 дахин өссөн үзүүлэлт аж. 

Мөн ачааны 11,280 ширхэг автомашиныг импортолсон байна. Ингэснээр ачааны автомашины импорт өнгөрсөн оны мөн үеэс 46 хувиар өсөв.