Энэхүү гутлан утсыг Шон Майлес гэгч эр бүтээжээ. Яг л бусад жирийн утас шиг үйл ажиллагаатай гутлан утсыг гэхдээ тэр бүр хэрэглээд байх нь тохиромжгүй мэт харагдаж байна.

Гэхдээ үүнийг худалдан авахыг хүсвэл 3,950 долларын өртөгтэй бөгөөд энэ нь бараг Iphone5 утаснаас ч үнэтэй байгаа нь сонирхолтой.