Түүнийг эхнэр нь гэртээ түгжиж явсанаас ийм зүйл болжээ. Америк эр есөн давхар байрны найман давхарт нь амьдардаг бөгөөд аль болох урт гэсэн давуунуудыг хооронд нь холбож доошоо буух санааттай байсан байна. Тэрбээр долоон давхарыг өнгөрч яваад уясан холбоос нь тайлагдаж унажээ.