Хужаа нар нээрээ алах юм аа. Тэд хуурамч бараа бүтээгдэхүүнээрээ алдартай. Одоо бүр хуурамч хүнсний бүтээгдэхүүний байдал арай л дэндлээ. Тэд гадна тал нь хатуу ястай хушгыг хүртэл хуурамчаар хийх болжээ.