​Нөхөр маань 38 настай. Бид 2 секс хийхээр нөхөр маань үрийн шингэнээ миний дотор тавьж чадахгүй тавихаар ерөөсөө гарахгүй юм.

Харин дараа нь хэсэг хугацааны дараа гарааад байна гээд. Гэхдээ бас тийм их гараад байхгүй байгаа юм. Ер нь л тавих үед нь гарч өгөхгүй байна. Миний үтрээ сул байгаа юм болов уу? Энэ юуны учир юм болоо яах ёстой вэ хүмүүсээ зөвлөөч…