Аав нар хүүхдийнхээ төлөө бүхнийг хийдэг болохыг харуулсан хайр хүрэм гэрэл зургуудаас хүргэж байна.