20-р зууны сайхан бүсгүйчүүдийн тоонд ордог байсан алдартнууд ийнхүү хөгширсөн байна. Тэдний залуу цагийн болон одоогийн зурагтай нь харьцуулан хүргэж байна.