Агуу удирдагчид хэрвээ урт үстэй байсан бол ингэж харагдана