Бүсгүйчүүдийн хувцастай ба хувцасгүй харьцуулсан зургуудаас хүргэж байна.