Нийслэл, дүүргийн удирдлагууд агаарын бохирдол ихэссэнтэй холбогдуулан Баянзүрх дүүргийн зарим сайжруулсан түлш борлуулалтын цэгт ажиллаж, зарим айлын иргэдтэй уулзаж сайжруулсан түлштэй холбогдуулан санал бодлоо солилцлоо.

Энэ үеэр сайжруулсан түлш борлуулж буй цэгүүдийн борлуулагчид, уулзсан иргэд "2022 онд борлуулагдаж байгаа сайжруулсан түлшний хувьд өмнөх үеийнхээс чийг ихтэй, нойтон, хатаалт муу учир утаа их гарч байгаа" талаар хэлэв.

Нийслэл, дүүргийн удирдлагуудын зүгээс гэр хорооллын бүсэд түүхий нүүрс тулж буй эсэх талаар шалгалтыг мэргэжлийн байгууллагатай хамтарч явуулсан. Үүний үр дүнд гэр хорооллын бүсэд амьдардаг иргэд түүхий нүүрс түлдэггүй, сайжруулсан түлш түлдэг гэх судалгаа гарсан.

Үүнтэй холбоотойгоор Таван толгой түлш компанийн түлш үйлдвэрлэлийн технологийг судалж, шийдвэрлэх шаардлагатай талаар зөвлөсөн юм.

Өнөөдрийн байдлаар Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт түүхий нүүрс түлдэг, эсхүл сайжруулсан түлш өмнөх үеэс их хэмжээгээр түлсэн зүйлс байхгүй бөгөөд дүүргийн товчоогоор түүхий нүүрс холбогдох хориглосон зүйлс ороогүй