2023 онд ахмад настанд, амралт сувиллын үйлчилгээг хөнгөлөлттэй үзүүлэх байгууллагын жагсаалтыг Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас гаргажээ.

Доорх амралт, сувиллын газруудад ахмад настнууд 60-70 хувийн хөнгөлөлттэй амрах боломжтой буюу 210 мянган төгрөгийн амралтын газар 70 мянган төгрөгөөр үйлчлүүлэх боломжтой аж.