Дэлхийн хамгийн буурай хөгжилтэй орнуудын нэг Африкийн бүс нутагт хаягдал углаашийг нэг иймэрхүү зүйлд ашигладаг байна. Өмнө тус бүс нутгийн хүүхдийн тоглоомыг бид харж байсан. Харин тэд хаягдал зүйлээр нэг иймэрхүү л зүйл хийдэг байна даа ...