Нийслэл хотод 2014-2018 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл хөтөлбөрүүдийг гаргаж, ач холбогдлоор нь эрэмбэлэн ангилж, жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтод тусган хэрэгжүүлж, зохион байгуулах  эрх, үүрэг бүхий “Ажлын хэсэг” нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагджээ.  Энэхүү ажлын хэсгийг нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Батаа ахлах юм. 2014-2018 онд нийслэлд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөлд урьдчилсан байдлаар нийтдээ 39 төрлийн 1628 ажил багтсан юм байна.

Тэгвэл 2014-2018 он хүртэлх   хугацаанд нийтдээ 141 цэцэрлэгийг шинээр барихаар төлөвлөж байгаа юм байна. Мөн  нийслэлийн есөн  дүүрэгт гэрээс нь 500 метрийн радиуст байх 89 цэцэрлэг-бага сургуулийн цогцолборыг барихаар нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгажээ. Түүнээс  гадна 18 спорт цогцолбор, 23 цэцэрлэгт хүрээлэнг шинээр байгуулахаар төлөвлөөд байна.

Дэлгэрэнгүйг энд  дар
Н.Пунцаг