Энэ бүх ачаалал, чирэгдэлийг Цахим систем буюу И газар апплекишн шийдвэрлэж өгөх юм. Энэ бол дараалалгүй цахим үйлчилгээ юм.