За хүүхнүүд минь мэдэхгүй юмаараа хамаагүй оролдож байж ийм зүйл болов доо.