Буддын шашны эх өлгий нутгийн нэг болсон Түвд улс Хятадын ноёрхолоос гарч, ардчилалыг замыг сонгохоор тууштай тэмцэгчид ихтэй.

Тэдний зарим эрх чөлөөний төлөө өөрийгөө зулын гол болгодог. Харин саяханаас тус улсад ижил хүйстнүүдийн гэрлэлтийг зөвшөөрснөөр нэгэн хос гэрлэлтээ бүртгүүлжээ. Ямартаа ч эрх чөлөөг эртнээс хүссэн тэд ядаж л ижил хүйстнүүдийн хувьд эрх чөлөөт улс болжээ.