Өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод 1 226 991 иргэн амьдарч байгаа гэсэн судалгаа гарчээ. Энэ нь дөрвөн жилийн өмнөхтэй харьцуулахад нийслэлийн хүн ам 15 орчим хувиар өссөн үзүүлэлт юм. Нийслэлийн нийт хүн амын 580981 нь эмэгтэй, 646010 нь эрэгтэй бөгөөд насны бүлгээр ангилбал 15 хүртэлх настай хүүхэд 320354, 15-44 насны 651613, 45-59 насны 178753, 60-100 насны 76232, 100 ба түүнээс дээш насны 27 иргэн байна. Өнгөрөгч онд 5699 хос шинээр гэр бүл болж, 821 хос гэрлэлтээ цуцлуулсан аж.

Шинээр 33324 хүүхэд мэндэлсэн байна. Улаанбаатар хотод 317131 өрх амьдарч байгаагаас 23826 нь өрх толгойлсон эмэгтэй байгаа юм.

Х.Даваа