Орон нутгийн сэтгүүлчдийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэж тэдний сурч хөгжихөд томоохон дэмжлэг үзүүлж байнгын хамтын ажиллагаатай, хамтарч ажиллаж ирсэн Өмнөговь аймгийн Засаг дарга Н.Наранбаатарыг 2017 оны “ШИЛДЭГ ДЭМЖИГЧ” Мөнгөн үзгийн эзнээр тодруулж өнөөдөр шагналыг нь гардуулж өглөө.
Засаг дарга хэлэхдээ бид нийгмийн бүхий л салбарыг аль болох дэмжиж хамтарч ажиллана. Өнгөрөгч 2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа үргэлжлүүлж илүү хамтын ажиллагаатай ажиллахад анхаарна гэдгийг хэллээ.