Гараараа хөхөө дарж зургаа авхуулсан бүсгүйчүүдийн зургуудаас хүргэж байна.