Нэгдүгээр ангийн сурагчдын бүртгэл баталгаажуулалт энэ сарын 19-ны 09:00 цагт эхэлнэ. Сурагчдын бүртгэлийг  "Е-Mongolia" цахим хуудсаар хийнэ.

Элсэгчид өөрийн харьяаллын тойрог дахь сургуульд хамрагдах бөгөөд түр оршин суугчийн хаягаар сургуульд хамрагдах боломжгүй. Зөвхөн үндсэн хаягийн дагуу элсэх боломжтой гэж Боловсрол Шинжлэх Ухааны Яамнаас мэдээлсэн юм.