Эмийн үнийн өсөлтийн шалтгаан, нөхцөлийг хянан шалгах түр хорооны нотлох баримтын сонсгол 2024 оны дөрөвдүгээр сарын 15-17-нд Төрийн ордонд зохион байгуулагдахаар болсон. 

Тус сонсголд Эрүүл Мэндийн сайд, яамны холбогдох албан тушаалтан, Эм, Эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газар, Гаалийн ерөнхий газар, Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар, Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын албан тушаалтнууд зэрэг давхардсан тоогоор нийт 150 гаруй хүнийг гэрчээр дуудсан талаар Хянан шалгах түр хорооны дарга Ж.Чинбүрэн ярьсан юм. 

Үүнтэй холбогдуулан сонсголд дуудагдсан гэрчийн нэрсийг танилцуулж байна.