Толгойныхоо хоёр талд нь нүдтэй амьтад хэрвээ урдаа нүдтэй байсан бол ингэж харагдах ажээ.