Шивээс өнөө цагт урлаг болтлоо хөгжсөн. Гэхдээ хөгжлийн замдаа багагүй саад бэрхшээлтэй учирсан гэдэг нь дараах муу бас муухай болсон хошин шивээснүүдээс харагдана.