Google Earth ашиглаж газар орон нутгийн байршлыг хардаг хүмүүс байдаг даа. Зарим нэг нь ийм хөгжилтэй "нээлт" хийсэн байна.  Google Earth-ээр хэн ийм юм харагдана гэж бодохов