Аливаа зүйлийн хэм хэмжээ хэтийдэхээрээ хэвийн бус харагддаг. Арай л гэж бодогдохоор зуруудаас хүргэж байна.