Хэрэв таны дээрээс гэнэт гар утас унаад ирвэл та битгий гайхаарай. Магадгүй энэ хүний утас ч байх юм билүү.