Гэрэл зураг авна гэдэг бол тухайн зурагчны мэдрэмжээс гадна, өнцөг, гэрэл мэдрэх гээд олон зүйлээс шалтгаана. Энэ бүхний эцэст ийм төгс зураг бий болно.