Хулгайчаас хамгаалах  арга нь тун хялбар ч гэлээ  хэтэрхий бүдүүлэг хийцтэй юм аа