Та энэ бүхнийг хараад хуучны дурсамж тань сэргэж байна уу. Эдгээрийг та хэрэглэж л байсан биз дээ.