Өнөөдрийн байдлаар дотоодын халдвар 531 байна. Үүнээс Улаанбаатарт 206 тохиолдол бүртгэгдээд байгаа юм. Тодруулбал, БЗД-ийн нэгдсэн эмнэлгээс 62 тохиолдол илрээд байна. Өнгөрсөн хоногт дараах дүүрэгт хороодод халдвар шинээр бүртгэгдсэн байна. 

  • Баянгол дүүргийн 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 25 хороодоос нийт 38 тохиолдол,
  • Баянзүрх дүүргийн 2, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  хороодоос нийт 79 тохиолдол,
  • Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2, 7, 9, 13, 16, 19, 20, 29, 30 хороодоос 24 тохиолдол,
  • Сүхбаатар дүүргийн 1, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 хороодоос нийт 27,
  • Чингэлтэй дүүргийн 6, 7, 12, 13, 14, 16, 19 дүгээр хорооноос 13,
  • Хан-Уул дүүргийн 4, 10, 16, 18, 21 хороодоос 23 тохиолдол,
  • Багануур дүүргийн 4 дүгээр хорооноос 1 тохиолдол бүртгэгдээд байна.