Монголын татварын албанаас НӨАТ-ын урамшууллын буцаан олголтыг хуулийн хугацаанд нь зохион байгуулж дуусан ба буцаан олголтын явцад Арилжааны банкуудаас нэр данс зөрсөн, данс хаагдсан, буруу данс гэсэн гурван шалтгаанаар гүйлгээ буцсан 15 мянга 627 иргэн байна. Татварын албанаас цахим төлбөрийн баримтын системээр дамжуулан удаа дараа заавар, зөвлөгөө хүргүүлсэн бөгөөд хувийн мэдээллээ засварлаж баталгаажуулалт хийгдээгүй тохиолдолд буцаан олголт олгогдох боломжгүй болохыг анхаарна уу.

НӨАТ-ын буцаан олголтоо аваагүй иргэн та, өөрийн бүртгэлийн мэдээлэл болон нэр дансаа шалгаад доорх зааврын дагуу 2019 оны дөрөвдүгээр сарын 29-ны дотор дахин баталгаажуулалт хийнэ үү.

НЭР ДАНС ЗӨРСӨН ТОХИОЛДОЛД:

ДАНС ХААГДСАН ТОХИОЛДОЛД:

БУРУУ ДАНС ОРУУЛСАН БОЛ:

Эх сурвалж:ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР