Амралтын энэ өдөрт тань зориулан урам зориг өгөх гэгээлэг мэдээг хүргэж байна. Хүсээд хийх юм бол шалтгаан хэрэггүй ажээ.