Нэг бол  бид "хөлдүү төмс" болохоор ойлгохгүй байна. Эсвэл эдгээр хүмүүс үнэхээр өвөрмөц юм байна.