Япон улсын иргэн Тацуяа Хориучи Microsoft Excel программ ашиглан 20 гаруй жил зураг зурж байгаа ажээ. Тэрбээр 2000 онд тэтгэвэрт гарахдаа бүтээл туурвих болсон бөгөөд голчлон Японы байгалийн үзэсгэлэнг  бүтээлдээ дүрсэлдэг.