Арнольд Генте (1869-1942) нь Герман  улсад эрдэмтний гэр бүлд төрсөн бөгөөд докторын зэрэг хамгаалсан нэгэн. Тэрээр 1908 онд Япон улсад зургаан сар гаруй амьдрахдаа зураг авч хадгалсан байжээ. Түүний өөд болсны хойно хувийн архиваас нь 20 000 гаруй гэрэл зураг гарч ирсэн бөгөөд тэдгээрийн заримыг нь хүргэж байна.