Засгийн газрын бондыг авах эрх Хөгжлийн банкинд байхгүй. Тэр бүү хэл Хөгжлийн банк гэдэг нэртэй хэдий ч арилжааны банк шиг Засгийн газартай сүлэлдэж болохгүй! Үүнийг УИХ-ын дарга хатуу сануулсан бөгөөд Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмжийг үл хэрэгсэн ийн том толгойлсон этгээдүүдийг АТГ шалгаж эхлэх нь гарцаагүй болоод байна. Нэгэн цагт Эдийн засгийн сайдын туслах явсан Н.Мөнхбат гэгч залуу хэцүү нэртийн хаалга татаж хэрхэн яагаад Засгийн газрын бондыг авсанаа тайлбарлах цаг ирлээ.