Өнөөдөр Засгийн газар энэ оны сүүлийн хуралдаанаа хийнэ. Хуралдаан 14 цагт эхлэх бөгөөд дараах асуудлуудыг хэлэлцэх юм байна. 

 

Бид Засгийн газрын хуралдааны талаар эргэж мэдээлэх болно. 

А.Баярмаа