Орос иванууд ер нь их хүнд гарууд шүү. Тэдний зодоон нэг иймэрхүү. Дуустал нь үзээрэй.