Баячуудын хүүхдүүдийн Инстаграмдаа оруулсан зургуудаас хүргэж байна.