Шанхай хотын нийтийн ариун цэврийн газар нэг иймэрхүү эко тохижилттой гэнэ. Гадна хана нь хүртэл өвс ногоо алаглуулжээ.