"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын удирдах ажилтны өргөтгөсөн шуурхай хуралдаан боллоо. 

Тус хурлаар Эрдэнэт үйлдвэрийн Ерөнхий захирлын А-346 тоот тушаалаар нийт ажилчдын үндсэн цалинг 6-р сарын нэгний өдрөөс эхлэн 10 хувиар нэмэх шийдвэр гарсан аж.  

Эрдэнэт үйлдвэрийн захиргаа, Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны хооронд байгуулсан 2022-2023 онд хэрэгжих хамтын гэрээний дагуу ажилчдын бодит орлогыг нэмэгдүүлэхээр ийнхүү ажилчдынхаа цалинг нэмсэн байна.