Бодит амьдрал дээр энэ мэт нэр нь үл мэдэх олон баатар байдаг.