Сүүлийн үед 10 жилийн охидын дунд гар зөрүүлэх үйлдэл арай л хэтэрч байна. Сургуулийн захиргаа ер нь юу хйидэг байна аа...  энэ тал дээр арга хэмжээ авах болжээ.