НҮБ-ын хөдөлмөрийн байгууллагын мэргэжилтнүүд 72 орны хөдөлмөрийн хөлсний дундаж хэмжээг жагсааж байгаад дэлхийн дунджийг бодож гаргасан байна. Энд дэлхийн хамгийн хүчирхэг эдийн засагтай том гүрнүүдээс эхлээд амьжиргааны төвшнөөрөө дэлхийд тэргүүлдэг Скандинав, Зүүн Азийн ядуу буурай орнууд гээд баянаасаа ядуу хүртэл 70 гаруй улсыг эрэмбэлсэн аж. Ийнхүү ихээс нь бага хүртэл жагсаасан мэдээлэл дундаас дэлхий нийтийн дундаж цалин хөлсийг бодоход 1480 ам.доллар гэдэг тоо гарчээ. Өөрөөр хэлбэл, ажил хийдэг хүний цалингийн дундаж жишиг бол 1500 орчим ам.доллар байх нь. Гэхдээ нэг цагийн хөдөлмөрийн хөлсний үнэлгээгээр манай улс нэлээд сүүлд орсоор байна.

Н.Ганаа